The Japanese Gardens

Elements / Trees

(click thumbnail for larger image)   return to Elements
Ryoan-ji Heian Jingu
Shosei-en Shusui-tei Ryoan-ji Heian Jingu
Ninna-ji Shusui-tei Ryoan-ji
Kiyomizu-dera Ninna-ji Shusui-tei Ryoan-ji
 
Tenryu-ji Sanzen-in Shimenawa  
page 1 2